dimarts, 26 de maig de 2009

resturant ... acces

Crec que abans de fer un cartell s'haurien de repassar les faltes, no?... sense comentaris...